Partners

Deze website is onderdeel van een project dat met steun van de provincie Noord-Brabant, in opdracht van AgriFood Capital en BZW,  werd uitgevoerd door Evz organisatie-advies, Euro-HRM en Avans Hogeschool. U vindt hier meer informatie over de betrokken partijen.

                      

                               

BZW

Goed gekwalificeerd personeel stelt ondernemingen in staat om zich te ontwikkelen en te groeien. Maar dan moet het aanbod van arbeidskrachten wel passen bij de behoefte van het regionale bedrijfsleven. Dat is nu vaak niet het geval. Veel jongeren worden opgeleid voor beroepen waar geen banen voor zijn. En waar wel vacatures zijn, vooral in de techniek, dreigt een tekort van tienduizenden arbeidskrachten. Dit is een ernstige bedreiging voor de maakindustrie in Brabant. Niet voor niets staat het thema 'Onderwijs en arbeidsmarkt' bovenaan de prioriteitenlijst van de BZW.

De BZW wil de arbeidsmarkt in beweging krijgen en moderniseren. Er is een hele nieuwe werkelijkheid ontstaan waarin producten razendsnel veranderen en waar robotisering en automatisering niet meer weg te denken zijn. Als we willen blijven meespelen op het internationale speelveld, volstaan oude oplossingen niet langer voor deze nieuwe werkelijkheid 

Voor het behoud van de welvaart en de hoge arbeidsproductiviteit in Nederland is meer mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt noodzakelijk. Zeker in Brabant, met zijn internationaal georiënteerde bedrijfsleven, wordt deze noodzaak sterk gevoeld. 

De BZW maakt zich hard voor een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin ondernemingen flexibel inspelen op ontwikkelingen, medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan, talent volop kansen krijgt en benut om zich verder te ontwikkelen en een arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen meedoen.

 Samen met andere partijen onderneemt BZW diverse activiteiten om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Via het project Strategische Personeels Planning wil BZW in samenwerking met 'AgriFood Capital Werkt!' zoveel mogelijk werkgevers bewust maken van het belang en de voordelen van strategische personeelsplanning.

Agrifood Capital

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat.

Strategische agenda arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt
Het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital heeft de naam AgriFood Capital Werkt. In 2020 kent de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant een toekomstbestendige arbeidsmarkt: flexibel, talentvol en inclusief. Werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en andere partners vinden elkaar en werken samen aan een dynamische en wendbare regio. De partners in de arbeidsmarktregio willen een toekomstbestendige arbeidsmarkt bereiken door middel van een innovatie-agenda van met name werkgevers en onderwijsinstellingen  en een uitvoeringsagenda van met name overheden, sociale partners en onderwijsinstellingen. Het arbeidsmarktprogramma 2016-2020 is te downloaden via deze link.

Strategische personeelsplanning (SPP)
De basis voor de ondernemersagenda is de koppeling tussen de bedrijfsstrategie en personeel: strategische personeelsplanning (SPP). Als bedrijven weten welke koers ze willen en kunnen varen, zullen ze daarbij ook het juiste personeel moeten hebben. De uitkomsten van de verschillende strategische trajecten zullen voldoende input bieden voor vervolgtrajecten gericht op instroom (talent), doorstroom (duurzame inzetbaarheid) en uitstroom (mobiliteit). Ondernemers bouwen gezamenlijk aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant!

EVZ organisatie-advies

EVZ adviseert bij het optimaliseren van de effectiviteit van HRM in organisaties door interventies in HR-beleid en -management. Daarmee dragen wij bij aan het verbeteren van de prestaties van organisaties. Onze kracht, als HRM- en organisatie-adviesbureau, zit in een positiefkritische houding die ervoor zorgt dat we als sparringpartner een langdurige samenwerkingsrelatie aangaan. Kwaliteit en maatwerk staan daarin voor ons voorop.

In opdracht van AgriFoodCapital en BZW hebben we, samen met EuroHRM, het SPP-instrumentarium (her-)ontwikkeld en digitaal ontsloten. Daardoor kunnen organisaties in Noordoost-Brabant zelfstandig aan de slag met hun eigen SPP-proces. In het kader van praktijktoetsing hebben we het SPP-proces met een 10-tal pilotorganisaties doorlopen en op basis van die bevindingen gemodificeerd. 

EVZ organisatie-advies
Almystraat 14 | 5061 PA Oisterwijk | 013-4635040 | www.evz.nl info@evz.nl

EuroHRM

EuroHRM is een adviesbureau dat zich richt op economisch personeelsmanagement, waarbij een zakelijke en nuchtere benadering van personele en organisatievraagstukken centraal staat. EuroHRM is in 2004 opgericht door dr. Gerard Evers. Wij onderzoeken en adviseren omtrent vraagstukken over arbeidsmarkt en externe personeelsvoorziening, strategische personeelsplanning, mobiliteit en inzetbaarheid, productiviteit en performance, strategisch belonen en diverse andere onderwerpen. De expertise daarbij is gebaseerd op decennnialange ervaring in zowel de academische als de commerciële sector. De omvang van de diensten die EuroHRM aanbiedt is afwisselend: van kleinschalig advies tot uitgebreide onderzoeks- en adviestrajecten. Daarnaast is EuroHRM actief als het gaat om wetenschappelijk onderzoek, het schrijven van boeken en artikelen, het deelnemen aan nationale en internationale congressen en seminars, en het geven van presentaties, lezingen en workshops.

EuroHRM | dr. Gerard Evers
Tilburgseweg 117 | 5051 AC Goirle | 06-53465225 | www.eurohrm.nl | info@eurohrm.nl

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs in acht sectoren, op negen locaties, in drie steden: Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Avans heeft een levendig netwerk van studenten, docenten, lectoren en professionals. Samen creëren wij kennis en dragen we bij aan een duurzame samenleving.

De academie Algemeen & financieel management is als partner betrokken en biedt studenten de kans organisaties te ondersteunen gedurende het SPP-traject van individuele organisaties. De studenten krijgen professionele begeleiding vanuit Avans en participeren in het SPP-project onder begeleiding van de interne projectleider van de organisatie. Onderaan deze pagina kunt u meer informatie downloaden over deelname en de mogelijke ondersteuning vanuit Avans.

Avans Hogescholen | Academie algemeen & financieel management
Hogeschoollaan 1 | 4818 CR Breda | 088 - 525 75 00 | www.avans.nl

Meer informatie voor deelnemers